Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Předpověď pro podzim roku 2022 a zimu, jaro, léto a podzim 2023

 

Podzimní rovnodennost 23.9.2022, 3,04 Praha

 

Seskupení planet na při podzimní rovnodennosti nám přináší velmi zajímavé informace.

Měsíc opozice Saturn

Měsíc symbolizuje lid, na ascendentu ve znamení Lva se zviditelňuje a dává o sobě vědět. Postavení Měsíce má velmi silný psychický vliv, jsme přizpůsobiví a velmi citliví. Mnozí pociťují zdravotní nepohodu, to je třeba bolesti hlavy, únavu, zvýšenou potřebu spánku, zesilují se různé bolesti, které máme v sobě.

S opozicí se Saturnem, vyvolává nesouladné vztahy. Saturn ve Vodnáři udržuje stabilitu, bourá všechno, co je staré, přežité, a zároveň vyrovnává revoluční tlaky, stabilizuje napětí a zklidňuje nespokojenost. Názory státu a vlády se mění v neprospěch lidu.

Mars ve znamení Blíženců a 11. domě zesiluje duševní procesy, jež člověka zpevňují a osamostatňují. Zesilují jeho individualitu. Tímto zvyšují jeho energie, upevňují jeho sebevědomí a prosazení vlastního já.

Osa uzlů ukazuje na náš lidský úkol, kam směřujeme a co opouštíme. Severní Měsíční uzel je v konjunkci s planetou Uran ve znamení Býka a 10. domě, což nás vede k velmi výrazné změně všech tradičních hodnot a zaměření se na nové, dosud nám nezjevené, ale už přicházející změny, které musíme přijmout. Naším individuálním úkolem každého je transformace tradičních hodnot a zaměření se na nové výzvy.

Jižní měsíční uzel vychází ze 4. domu a znamení Štíra. Zesiluje naše nitro a proměňuje změny. Opouštíme všechno staré, přežité, obracíme se k novým hodnotám.

Podzimní rovnodennost nám přináší velmi zajímavé konfigurace, to je seskupení planet.

Grand kvadratura – Ascendent a Měsíc je spojen kvadraturou s Uranem a Měsíčním uzlem, kvadraturou se Saturnem a kvadraturou s Jižním MU.

Tato grand kvadratura, spojená čtyřmi kvadraturami, tvoří čtverec, jehož rohy jsou tak propojeny dvěma opozicemi. Tato konfigurace výrazné zvyšuje napětí.

Řešení – Uran v Býku a 10.domě tvoří trigon na Slunce 1°Váhy a vyzývá ke změně ve vládě ve 2. domě, kde jsou naše hodnoty. Venuše stojí na 23°Panny, a harmonizuje a zklidňuje vztahy. Zvláště v kultuře, mezi umělci je třeba rozhodnost a klid. Merkur stojí na 1°Váhy ve 2. domě a podobně jako u Slunce i on vyzývá ke změně v masmédiích

 

T – kvadratura Slunce, Venuše Merkur – opozice Jupiter v Beranu a 9. domě, Neptun v Rybách a 8. domě – kvadratura Mars v Blížencích a 10. domě -

U T – kvadratury vidíme soustředění sil, které způsobuje trvalé napětí a frustraci.

Abychom našli způsob, jak tvořivě soustředit energii a rozpustit velkou část napětí, musíme hledat východisko v opozici ke spojení kvadratur.

Vláda – Slunce, Venuše – kultura, Merkur – masmédia opozice Jupiter a Neptun po nás žádají zjemnit a produchovnit chování.

Nabízí se toto řešení – a/ necháme se bezmocně dusit – vláda a lid b) nebo projevíme hněvivý odpor, chováme se antagonisticky – demonstrace c/nebo jednáme konstruktivně. Snažíme se sbírat zkušenosti, zjemnit chování, usilujeme o vzrůst. Chápeme se výzev, které nám život přináší. Mars na spojnici ukazuje cestu. Je nutné vydat se cestou ducha.

 

Vozík VO Do této konfigurace vstupují minimálně 4 planety – Asc Měsíc, Mars, Chiron, Saturn

Tato konfigurace obsahuje v provázané formě jak stabilitu, tak aktivitu. Vývoj bude rozčleněn na výrazné etapy.

Je třeba vyřešit opozici – Měsíc – Saturn. Lid a vláda. Trigony stabilizují – Měsíc –Chiron v Beranu nás vede ke hledání své identity. Kdo jsem, proč jsem tady, co ode mě všichni chtějí? Chiron v Beranu podporuje odvážné průkopníky, kteří bourají staré a hledají nová řešení. Podporuje mysticismus a odvahu. Podporuje mužské, aktivní energie, učí o sebe, o své názory a vize konstruktivně bojovat, protože nic nedostane zadarmo. Důležité je proto jeho spojení s Venuší, ženskou, zklidňující a pasívní energií, která harmonizuje a přináší do vztahů nové změny, novou rovnováhu. Pozornost se může zaměřovat do starobylých kultur.

Mars – Saturn – zklidnění, ochrana před agresí a uvolnění pro nové cíle.

 

Velký trojúhelník neboli „drak“ - Slunce, Venuše, Merkur, trigon Pluto, trigon Uran MU, trigon Slunce, Venuše Merkur, Pluto, sextil Neptun, sextil Uran, Slunko Venuše Merkur, opozice Neptun

Situace se zklidňuje, nastává stav očekávání, že se všechno samo upraví, štěstí vnímáme jako samozřejmost.

Je třeba řešit Lilit opozice Pluto a Venuše Merkur Slunce opozice Jupiter Neptun

Nutnost převzít odpovědnost za každodenní život a zároveň prožít vrcholné zkušenosti. Je nanejvýš nutné zachovat rozhodnost a klid při vnímání nových archetypů, které přichází a využívat nové schopnosti každého zhmotnit své ideály.

 

Obálka (dopisnice) – Venuše, Lilit, Neptun, Pluto - naznačuje vysoce produktivní situace. Nebezpečím může být přílišné zaměření na sebe. Člověk si může myslet, že všechno zvládne sám, že má ve všem pravdu, a je mu jedno, co si myslí ostatní lidé.

Autor: Jana Muroňová