Gratulace

Především nestor a zakladatel naší Ostravské astrologické společnosti, založené 2.9.1991, astrolog Josef Oršulík se dožil 20.6.2020 požehnaných 90 let.

K tomuto výročí mu všichni blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, životní elán, a ještě mnoho předávání bohatých životních moudrostí. Přejeme šťastné a spokojené stáří, optimismus a milou společnost okolo sebe.

Za Tvoji práci pro astrologii, přednáškovou činnost, za založení knihovny Jána Maliarika, za překlady, vydávání a šíření knih s odbornou tematikou Ti všichni ze srdce děkujeme.

Jožko, přijmi naše osobní gratulace všeho nejlepšího.