Zpráva ze setkání 23.05.2020

Po skončení vládou nařízené karantény šíření viru COVID-19 jsme se opět jako astrologická společnost sešli v počtu 6 přítomných.

Ohlášený program přednášky astroložky Libuše Pernové „Prognostika na rok 2020 od jarní rovnodennosti,“ se neuskutečnil z důvodů nemoci přednášející.

V náhradním programu volné diskuse, jsme probrali více témat zaměřených na současnost.

Především co nám dnešní doba přináší a co se od nás žádá?

Výchozí axiom – Jak nahoře, tak dole – makrokosmos, mikrokosmos, je nutné v dnešní době rozšířit o uvědomění si - jak uvnitř, tak vně. Co žije v mém nitru, to vyzařuji navenek. Žádá se integrace osobnosti. Ta se děje na třech rovinách.

1/ v rovině fyzické, které vládne planeta Saturn. Naše těla se proměňují, zažíváme různá zdravotní omezení, která léčíme každý podle své duchovní úrovně. Vládní nařízení pomocí masmédií v nás vyvolávají strach, skrze který rozpoznáváme svá omezení, různé zástavy a bolesti ve svém fyzickém těle. Je na nás abychom je rozpoznali a vyléčili.

2/ v rovině emocí, kterou ovládá Měsíc. Emoce jsou vždy jednou bolestivé a jednou radostné. Tím ve svém nitru integrujeme polaritu, která obohacuje náš život. Prožíváme lásku i zklamání, partnerství obohacující i omezující. Řešíme různé sociální vztahy, oddělení od rodičů, i od dětí. Milujeme život a radost, strach přináší smrt. Osobní rovina emocí se tak stává bohatou.

3/ rovina individuality, samostatnosti, kterou ovládá Slunce. Je to mentální rovina, skrze kterou se integrujeme do lidské společnosti. Máme-li se každý stát přínosnou součástí lidstva, žádá se vyspělé vnitřní sebevědomí. Tomu vnějšímu se říká ego, které poukazuje spíše na vnitřní slabost. Dále každý potřebujeme znát svoji vnitřní hodnotu a nenechat se ponižovat. Toto nás vede k sebepoznání a dále pak k úplné seberealizaci, která z nás udělá vyspělé a silné osobnosti. K tomu potřebujeme kreativitu, tvůrčí schopnosti a dostatek vůle. Toto jsou naše Sluneční hodnoty. 

A co je integrace osobnosti? Je to kosmická sjednocující síla, která se jmenuje láska.

Všichni jsme součástí jednoho většího celku – až nekonečna, do kterého přispíváme svým dílem. Integrovat můžeme jen to, co máme skutečně rádi.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a rozloučili jsme s přáním pěkného léta, prázdnin a dalšího setkání 19.09.2020, na které jste všichni srdečně zváni.

Zapsala Jana Muroňová