Zpráva ze setkání 15.02.2020

Únorová schůzka astrologické společnosti byla věnována rozšířenému tématu, zaměřenému na jiný pohled na naše zdraví.

Jana Muroňová, jako přednášející, rozvedla energetický systém člověka, jak pracují naše programy ve sféře duchovní, mentální, psychické a fyzické. Výklad byl průběžně doplňován příběhy z mytologie, jak nám je zanechali naši předkové pro poučení. Přednáška zaujala a někteří projevili zájem o její zkopírování. Stručný výtah si můžete přečíst v sekci přednášky na www.astrologie-ostrava.cz.

Schůzky se zúčastnilo 13 přítomných, kteří se zasloužili o příjemnou a přátelskou atmosféru.

Naše příští setkání se uskuteční v sobotu 21.3.2020 opět na Vrázové 5 v Ostravě Vítkovicích. Přednášku bude mít astroložka Libuše Pernová a zaměří se na prognostiku v roce 2020. Astrologický rok začíná jarní rovnodenností.

Jste všichni zájemci srdečně zváni.

Zapsala Jana Muroňová